Adres
Watermolen 13
4751 VK, Oud Gastel
Noord-Brabant

Bereikbaar

Telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Voor een bezoek aan onze showroom graag vooraf een afspraak maken. 

Privacy en Cookie Beleid

TouchPro Europe B.V. vindt het belangrijk om goed met uw privacy op te gaan en uw privacy te respecteren. U stelt vertrouwen in ons als bedrijf, dus het is onze verantwoordelijkheid om goed met dit vertrouwen om te gaan. Daarom vinden we het belangrijk om u inzage te geven in welke gegevens wij verzamelen, waarom we dit doen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.

TouchPro Europe B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor de diensten, die wij als bedrijf zelf aanbieden. Wij zullen uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. We willen benadrukken, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en webshop geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met info@touchpro-europe.com

Artikel 1 | Wie zijn wij?
TouchPro Europe B.V.
Adres: Westelijke Havendijk 15A
Postcode en plaats: 4703 RA Roosendaal
E mail-adres: info@touchpro-europe.com
KVK
: 63858398

Artikel 2 | Welke gegevens gebruiken wij?
Hier vindt u een overzicht van de gegevens, die wij verwerken, waarom we deze nodig hebben, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken uw naam, e-mailadres, adresgegevens en bankgegevens, die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zo kunnen wij een product niet verzenden, als we niet over de gegevens beschikken. We bewaren deze gegevens 7 jaar (de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst).

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, email en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de gegevens bewaren, totdat deze klacht is afgehandeld.

Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om uw surfgedrag op onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren (zie artikel 6). Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, verwerken wij, met uw expliciete toestemming, uw naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren we tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3 | Hoe verkrijgen wij de gegevens?
De genoemde gegevens verkrijgen wij van u, als klant of websitebezoeker, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij bestelling van onze producten

Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens, die u door ons hebt laten verwerken.

 1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien. Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij u wel vragen om een bevestiging van uw identiteit, aan de hand van de app KopieID.
 2. Wijziging – U kunt een verzoek indienen, indien u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.
 3. Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van TouchPro Europe B.V. In dit geval zullen wij direct de gegevensverwerking stop zetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard, dan zullen wij de door ons verzamelde gegevens over u aan u overdragen en hierna de verwerking blijvend stopzetten. 
 4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen TouchPro Europe uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Geautomatiseerde verwerking – U mag ons altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit van TouchPro Europe laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
 6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@touchpro-europe.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 | Wie ontvangen jouw gegevens?
TouchPro Europe zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. We zullen uw gegevens niet doorverkopen. Voor een goede dienstverlening werken wij echter samen met een aantal bedrijven. Hier kunt u terugvinden welke bedrijven dit zijn.

 • WordPress en WooCommerce: Onze webshop is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce. Persoonsgegevens, die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. WordPress en WooCommerce hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht, om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 • Strato: Wij nemen webhostingdiensten af bij Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van deze overeenkomst verplicht tot geheimhouding.
 • Microsoft Office 365: voor onze zakelijke mail maken wij gebruik van Microsoft office 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Office 365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk en in eigen beheer.
 • Mollie: Voor het afhandelen van  de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • Klarna: Om u de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u op maat kan maken. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.
 • In3: Om u de betaalmethoden van In3 aan te kunnen bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan In3 doorgeven, zodat In3 kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u op maat kan maken. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van In3
 • WebwinkelKeur: voor het verzamelen van reviews gebruiken wij het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur, dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
 • DPD: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van o.a. de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk, dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 • DHL: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van o.a. de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 • Earthlite/LEC/Continuüm: Een deel van onze producten worden geleverd door onze leverancier. Voor de bestellingen van deze producten is het noodzakelijk, dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Earthlite/LEC/Continuüm delen. Zij gebruiken deze gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en hiermee worden uw aangekochte producten van deze merken ook gekoppeld aan de garantievoorwaarden.
 • Snelstart: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht, zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven

Artikel 6 | Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies kunnen jouw apparaten niet beschadigen. TouchPro Europe maakt gebruik van functionele en analytische cookies. – Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. – Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics.

Wij maken gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Via deze link kun je het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

Artikel 7 | Slotbepalingen
TouchPro Europe B.V. behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop gegevens gebruikt worden, kunt u een e-mail sturen naar info@touchpro-europe.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u ons dat ook laten weten via dit mailadres.